Standard Reducer CAD Download

 AE Series

All Type

AE050

AE070

AE090

AE120

AE155

AE205

AE235


Front Plate Option
Dimension DXF PDF IGS STP
AE050-NEMA 23   
AE050-PX60   
AE070-Metric   
AE070-NEMA 34   
AE070-DT90/PX90   
AE090-IEC 63D5 B5   
AE090-NEMA 42   
AE090-NEMA 34   
AE090-DT90/PX90   
AE120-NEMA 42   
AE120-NEMA 56   
AE155-B5   
AE205-B5   
AE235-B5   

C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).